De werking van hypnose kan vergeleken worden met een computer

Als je geboren wordt, beschik je over allerlei basisfuncties (besturingssystemen bij een computer) die hoofdzakelijk automatisch worden uitgevoerd om in leven te blijven.

Door de interactie met mensen in je directe omgeving en gebeurtenissen start het leerproces. Als jong kind neem je informatie op zonder er kritisch over na te denken en te redeneren. Personen in je omgeving programmeerden je zowel bewust als onbewust waardoor je op een later tijdstip bepaalde reacties en gedragingen gaat vertonen.

In je ontwikkeling naar jong volwassene bouw je een kritisch en redenerend vermogen op. Dit kritisch en redenerend vermogen kan je vergelijken met een firewall van een computer. Voor wie weinig kennis heeft van computers: een firewall heeft als doel om bedreigingen van buitenaf tegen te houden. Concreet bepaalt jou kritisch en redenerend vermogen wat relevant is, wat niet en welke informatie belangrijk is voor het onderbewuste. Jouw “firewall” zal je beschermen bij gevaar en het onderbewuste aanzetten tot actie. Het geeft aan hoe we met emoties en gebeurtenissen in onze omgeving kunnen omgaan.

Belangrijk is (een zinnetje dat ik altijd onthouden heb van mijn broer) dat er geen dingen uit een computer kunnen komen die er nooit in werden geprogrammeerd. In een stressvolle situatie grijpen we als eerste reactie dus terug naar wat we ooit geleerd hebben.

Jouw “firewall” kan je ook tegenwerken. Als je bijvoorbeeld wilt stoppen met roken, dan is het eerder aangeleerde rookgedrag zo sterk in je onderbewuste geprogrammeerd dat je wilskracht bijna niet door je “firewall” kan breken. Hierdoor is het bijzonder moeilijk om dit gedrag blijvend te elimineren.

Hypnose is hier een ideaal hulpmiddel. Hypnose omzeilt je “firewall” waardoor het onderbewuste rechtstreeks vatbaar is voor suggesties. Hierdoor kan het stoppen met roken direct worden aangepakt.

Hypnose zal dus je kritisch en redenerend vermogen tijdelijk passeren, waardoor aanvaardbare suggesties direct door het onderbewuste worden opgenomen.

Hier is het woord aanvaardbare belangrijk.

Het is dus niet mogelijk om suggesties binnen te laten dringen die voor jou onaanvaardbaar zijn!