Transformeer een baalmoment naar een wauwmoment!

Een baalmoment, zo hebben we er wel eens meerdere in de week. Of zelfs op een dag. Je kan echt van die dagen hebben dat alles tegen zit! De ochtendroutine loopt niet zo vlot als anders, je merkt dat je geen brood meer hebt in huis, of je moest je kind afzetten aan het station i.p.v. op school voor een daguitstap.

Whoop whoop, dat laatste heb ik zelf gelukkig nog niet voor gehad! Wel al eens bij een uitstap voor de jeugdbeweging en al 2 keer een verjaardagsfeestje vergeten.

Echt waar, als mama voelde ik me klein op die momenten. En de kinderen durven het me nog steeds eens doorsteken.

Gelukkig zijn de oudsten groter en kan ik al eens vragen om me iets te helpen onthouden. Eigenlijk zou ik het allemaal meteen in mijn agenda moeten schrijven. Dus om zulke voorvallen te voorkomen tracht ik ons gezinsleven zo eenvoudig mogelijk te houden.

Baalmomenten kunnen snel ontstaan!

Er kan heel veel voor vallen waardoor je een baalmoment hebt. En ze kunnen ook plots ontstaan.
Meningen van andere zijn ook een frequent voorkomende of scrollen door sociale media kan je ook een gevoel van mislukking geven.

In elk geval is het belangrijk dat je weet dat één moment niet je volledige dag mag beslaan! Eerder schreef ik er al een blog over (KLIK HIER)

Wanneer ik een baalmoment heb, laat ik daar niet mijn volledige dag door verknallen. Daarvoor is mijn tijd veel te waardevol!

Bij een baalmoment steek ik mijn diffuser aan met een etherische olie die ik echt graag ruik. Voorbeeld Sacred Mountain of Christmas Spirit. Maar er zijn ook heerlijk ruikende combinaties die je zelf kan maken vanuit de starterskit van Young Living.

Het belangrijkste is dat jij het lekker vindt ruiken!

Het is namelijk zo dat wij associaties maken met geuren. Al van in onze kindertijd. Een interessant weetje is dat “geuren” ook een aangeleerd gedrag is. Als baby ruiken we wel maar we geven er geen interpretatie aan. Kaka of poep heeft voor een baby geen “slechte” geur en een bloem geen “goede” geur. Het is gewoon een andere geur.

Kinderen leren qua geur pas goed en slecht doordat ze de reactie van ouders en andere spilfiguren zien. Als mama een pamper ververst dan trekt ze haar neus op als er kaka in zit. Als papa de pamper ververst doet hij dat ook. Bovendien hoort een kind vertellen over hoe vies kaka is.
Dit verhaal wordt ruimer wanneer de wereld van het kind groter wordt. Lees maar verder want dadelijk meer over de ontwikkeling van de hersenen.

De eerste levensjaren zijn zo belangrijk

Tijdens de kinderjaren krijgen wij heel wat indrukken te verwerken. In de hersenen worden verbindingen gelegd tussen de verschillende cellen. Bij de geboorte hebben de hersenen slechts 25% van hun volwassen gewicht. De meeste hersengroei vindt plaats in de eerste twee jaar na de geboorte, wanneer de groei van de zenuwcelprocessen, axonen en dendrieten, door ervaring wordt gestimuleerd en de axonen hun myelineschede krijgen.

Een hoop moeilijke woorden in één enkele zin. Daarom wat uitleg over de zenuwcellen. Dit stukje komt uit de online basiscursus voetreflexologie. Dus wanneer je interesse hebt om voetreflexologie te leren, dan is een online cursus een ideale oplossing! Zo hoef jij geen opvang te regelen wanneer je studeert, of hoef je niet van ploegen te wisselen met je collega’s. Je kan het volgen van waar je maar wilt en wanneer je wilt! KLIK HIER voor meer informatie.

De anatomie van de zenuwcel

De basiseenheid van het zenuwstelsel is de zenuwcel of neuron. Een typische zenuwcel heeft een cellichaam en een aantal dendrieten, dunne uitlopers met verschillende vertakkingen die naar een andere cel geleiden. En vervolgens terug naar hun axon, die informatie van de cel af doorgeeft aan een volgende cel.

zenuwcel

Zenuwimpulsen of actiepotentialen worden van de ene cel naar de andere doorgegeven via de verbinding tussen het axon van de ene cel en de dendriet van de andere cel. Een groep van met elkaar verbonden zenuwcellen heet een circuit.

Sommige zenuwcellen maken verbinding met huid, spieren, klieren,… en innerveren deze structuren.

Axonen vormen ook bundels waarlangs grote hoeveelheden informatie tussen diverse delen van het lichaam worden doorgegeven.

De overdracht van de ene neuron naar de andere gebeurt sneller dan een lichtflits. Neuronen raken elkaar niet maar zijn verbonden door een synaps -spleet. Prikkels moeten dit overbruggen om verder te gaan. In de hersenen gebeurt dit via elektrische geleiding, terwijl in de rest van het lichaam het gebeurt via een chemische reactie met neurotransmitters.

Groei van de hersenen

In het eerste levensjaar vergroot het hersengewicht gemiddeld van 350 gram naar 900 gram. Een jaar later is het gewicht ongeveer een kilo. Voor een belangrijk deel vindt deze groei plaats in de hersenschors, waar in de jaren na de geboorte ingrijpende veranderingen in de complexiteit van de dendritische bomen van zenuwcellen optreden. Naarmate deze dendrieten groeien, zoeken ze contact met axonen uit andere delen van de hersenschors.

Soms gaat de productie van zenuwcellen ook na de geboorte door. Zoals de zenuwcellen voor het reukorgaan en de kleine hersenen.

Vlak na de geboorte worden de hersenen sterk beïnvloed door hormonen die in het bloed circuleren. Zo verandert de structuur van de hypothalamus en de basale voorhersenen onder invloed van geslachtshormonen.

Het schildklierhormoon is essentieel voor de dendritische groei van zenuwcellen in de hersenschors.

Gevolgen van stress tijdens de kinderjaren

Ervaringen uit de kinderjaren, goed of slecht, kunnen langdurige gevolgen hebben voor het gedrag op latere leeftijd. Uit veel onderzoek blijkt dat kinderen die zijn misbruikt of verwaarloosd veel meer kans lopen als volwassene angststoornissen of depressies te ontwikkelen.

Let op: het KAN, veel meer KANS! Het is dus niet noodzakelijk dat misbruik leidt tot depressie. Er is een zekere aanleg maar het al dan niet ontwikkelen van een angststoornis of een depressie heeft o.a. te maken met de kracht van de gedachten!

Stress in de eerste levensjaren leidt tot een toename van het stresshormoon cortisol in het bloed en een afname van het aantal receptoren voor cortisol in de hersenen. Aangenomen wordt dat deze veranderingen een persoon vatbaar maken voor stress en depressiviteit als zij als volwassene stress en tegenslag ervaren.

Sommige mensen hebben dus meer aanleg om baalmomenten te ervaren. Maar dan is het de vraag of je er in blijft hangen of dat je er toch voor kiest om ze te transformeren?

Zelf vind ik tijd veel te kostbaar!
Dus wil ik voor mezelf de tijd ook optimaal benutten.
Diepe intense vermoeidheid, tja, dan helpt enkel slapen en gezonde, makkelijk verteerbare voeding. Maar baalmomenten en je in je hoofd mottig voelen, dat is een eigen keuze.

Transformeer een baalmoment naar een wauwmoment!

Door aan mijn etherische oliën te ruiken gebeuren er wonderen in mijn lichaam! Om dat verstaanbaarder te maken diende je een stukje anatomie te lezen. Ik ben zelf heel realistisch en ik weet graag welke processen er aan de gang zijn.

Ik stel me dus niet tevreden met het zinnetje dat etherische oliën snel werken. En dat ze in minder dan 30 seconden een effect hebben in je hersenen, in 2 minuten in je bloed en in 20 minuten je volledige lichaam.

Het begin van ruiken (de neus)

Het olfactorische- of reuksysteem begint bij een gebied met receptorcellen boven in de neusholte. Dit gebied ligt op een perfecte plek om geuren die via de neus worden ingeademd of via de mond of vanuit de keel binnenkomen te ontvangen. Het reukgebied is ongeveer 1 à 2 cm2 groot en bevat zo een 3 miljoen receptorcellen.

Elke cel heeft één dendriet met een knopachtig uiteinde. Vanuit deze knop vertakken tussen de tien en dertig fijne processen of cilia zich over het oppervlak van het olfactorisch gebied.

receptorcellen in de neusholte

Geurmoleculen moeten oplossen in het slijm op het oppervlak van het reukgebied of zich aan speciale eiwitten binden om met de cilia van de reukzenuwcellen contact te kunnen maken. Het vocht dat deze laag nat houdt, wordt afgescheiden door speciale Bowman-klieren.

Elke reukreceptorcel bevat een speciaal reukreceptoreiwit. Mensen hebben ongeveer duizend genen voor reukreceptoreiwitten. Deze vormen 1% van het menselijk genoom.

Even je hoofd er nog bij houden…
Neem anders een snuifje aan je Peppermint

Niet alle genen zijn functioneel, dus een mensenneus bevat ongeveer 300 verschillende reukreceptorcellen. Elk type receptoreiwit kan zich binden aan, en reageren op een groep geurmoleculen, maar deze groepen moleculen overlappen voor een deel die van andere receptoreiwitten. Op deze manier kunnen verschillende typen receptoren worden ingezet om een breed scala van geuren te kunnen onderscheiden. Veel meer dan de 300 die we zouden verwachten als elk receptortype aan slechts één geurstof gebonden zou zijn.

Als een geurmolecule zich aan een reukreceptor bindt, triggert deze een reeks impulsen in het axon van de cel, die zich voortplanten via de zenuwvezels door het dak van de neusholte.

Een leuk weetje is dat receptorcellen in de loop van de tijd ongevoeliger. Ook al blijft de geurstof even geconcentreerd. Hierdoor wennen we snel aan geuren die lang blijven hangen. M.a.w. je ruikt voornamelijk een verandering van geur.

De zenuwbanen voor de reukzin

De axonen van de reukreceptorcellen lopen door de bovenkant van de neusholte naar de reukkolf of bulbus olfactorius in de voorhersenen.

De reukkolf bestaat uit meerdere lagen en bevat speciale bolvormige orgaantjes, de glomeruli, waarin weer reukaxonen steken. Binnen in een glomerulus komen deze axonen van reukreceptoren in contact met de dendrieten van zogeheten mitracellen.

De axonen van alle cellen die een bepaald soort receptoreiwit bevatten, komen samen op slechts enkele glomeruli, zodat elke geurstof verschillende combinaties van glomeruli activeert en zo de chemische eigenschappen van deze geurstof door de kolf in kaart brengt.

In de reukkolf komen ook axonen van andere delen van de hersenen uit. Wat ook als gevolg heeft dat onze geur ook onder invloed staat van andere delen van het brein!

Axonen vanuit de hersenstam werken met noradrenaline of serotonine als neurotransmitter en stimuleren misschien zo mede de gevoeligheid voor bepaalde geuren.

Weetje tussendoor: één van de vele mogelijke behandelingen bij depressie is het toedienen van serotonine om zo de zenuwgeleiding te ondersteunen.

Effect van geuren op het geheugen en de emoties

De output van de reukkolf stroomt via de axonen van de mitracellen en volgt van daaruit een traject naar de rest van de voorhersenen via de laterale olfactorische zenuwbaan die uitmondt in de zogeheten primaire olfactorische hersenschers in de slaapkwab.

Van hieruit gaat er weer informatie naar de organen van het limbische systeem, zoals de hippocampus en de amygdala. Op deze manier kan onze reukzin onze herinneringen en gevoelens kleuren.

Via weer andere banen van de reukcortex naar de hypothalamus wordt de timing van de voortplantingscycli gereguleerd.

Transformeer een baalmoment naar een wauwmoment!

Wat hierboven beschreven staat duurt wel even om door te nemen en te vatten. Daar ben ik me heel goed van bewust! Maar het proces zelf gaat ontzettend snel!

Tot slot wil ik jou nog uitleggen wat het limbisch systeem is. Want eigenlijk is het limbisch systeem een verzamelnaam voor een groep onderling verbonden structuren die in brede zin betrokken zijn bij de emoties en het geheugen. Die beide weer nauw samenhangen met elkaar.

Het limbische systeem dankt zijn naam aan zijn ligging, langs de rand of grens (limbus in het Latijn) van de voorhersenen. Het werd in 1930 vastgesteld. Ondertussen weten we dat het limbische systeem uit twee subsystemen bestaat. De amygdala, een groep zenuwcellen in de slaapkwab, als centrum. En het andere gegroepeerd rondom een gebied in de schors dat de hippocampus wordt genoemd.

Limbische systeem

Je geheugen en de hippocampus

De hippocampus is een complex geslaagde structuur in de slaapkwab die zijn naam dankt aan de geplooide lagen die zijn naam dankt aan de geplooide lagen die aan de vorm van een zeepaardje (hippocampus in het Latijn) deden denken.

De hippocampus en de aangrenzende entorinale schors zijn essentieel voor het geheugen.

De functies ervan zijn nog in volle ontwikkeling maar men weet wel wat er gebeurt na verwijderen van dit gebied. Als het aan beide zijden wordt verwijderd, kan deze persoon vanaf dat moment geen nieuwe herinneringen vormen of nieuwe woorden leren. Maar wel nieuwe motorische vaardigheden.

Men weet dus dat de zenuwcellen in de hippocampus verantwoordelijk zijn voor het vastleggen van nieuwe langetermijnherinneringen. Dit gebeurt via verbindingen met andere delen van de hersenschors waar deze herinneringen worden bewaard.

Jouw emoties en de amygdala

De amygdala (Latijn voor amandel, een verwijzing naar de vorm) is betrokken bij onze emotionele reacties en verwerkt informatie van bewuste zintuiglijke waarnemingen (reuk, gezicht, tastzin, gehoor en smaak) en onbewuste gewaarwordingen (van de inwendige organen) en van de hersenschors over ons lichamelijke en emotionele welbevinden.

De amygdala oefent zijn invloed op de rest van het emotionele systeem. En dus het gedrag, via zenuwbanen naar de hersenschors en de hypothalamus.

Via de zenuwbanen naar de hersenschors beïnvloedt de amygdala waarschijnlijk ook de bewegingen die te pas komen bij het “bevredigen van basale driften”. En wordt de waarneming van objecten (vb. een beer) gekoppeld aan een bijpassende reactie (vb. angst).

Anders gezegd, de amygdala is belangrijk voor emotie-gerelateerd leren. Via verbindingen met de hypothalamus kan de amygdala ook fysieke reacties in gang zetten. Voorbeeld verhoging van bloeddruk als we bang of boos zijn. Maar ook het ontspannen van het lichaam bij het ruiken van geuren waar we blij en vrolijk van worden.

Dus je baalmomenten zijn vanaf nu in enkele seconden verleden tijd nadat jij je favoriete etherische olie in je diffuser deed.

Baalmomenten zullen er altijd wel zijn, maar de vraag is wat je er mee doet!

Blijf jij liever hangen in die negatieve emotie?
Of kies je voor meer vreugde en geluk?

Ik kies voor vreugde en geluk en ik ben zo dankbaar dat ik mijn starterskit kocht van Young Living! Wil jij deze kit ook bestellen en wil je zelf ontdekken wat geur voor jou kan betekenen, bestel de kit VIA DEZE LINK!!!

Zo krijg je niet enkel de 12 etherische oliën maar krijg je mijn begeleiding er helemaal bij!

Voor mijn teamleden organiseer ik super leuke en gezellige teamdagen.
Dat mag je gewoon niet missen.

Oh ja, en op de teamdagen gaat het over “op een leuke manier etherische olie integreren in je leven”. Dus alles behalve saaie, rationele theorie! Een ideaal moment om elkaar te hartelijk te ontmoeten.